Een agent moet in staat zijn in een fractie van een seconde een beslissing te kunnen en durven nemen. Van die beslissing kan een leven afhangen. Maar hoe maak je die keuze? Waar is die op gebaseerd? De Politieacademie is opdrachtgever van het Split Second Decision project waarin een serious game gebouwd wordt om keuzes te analyseren. Binnen de opleiding is uitvoerig aandacht voor bewustwording, de achtergrond en moraal van een agent. Het moment van de dag, humeur zijn van invloed op een keuze.
In een virtual reality (VR) game wordt de speler geconfronteerd met hoe hij bepaalde keuzes heeft gemaakt.

artimpsdgame